Klant werft klant - Voorwaarden - TrapXpress Traprenovatie
logo trapxpress

VOORWAARDEN "KLANT WERFT KLANT"

VOORWAARDEN “KLANT WERFT KLANT” PROGRAMMA CONSUMENT
ALGEMEEN: 

TrapXpress “Klant werft klant” (hierna te noemen KWK Programma Consument) loopt van 1 december 2022, hierbij vervalt het voorgaande reglement van 1 dec 2020 en duurt tot nader order.
Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
TrapXpress b.v. is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds te beëindigen.
TrapXpress b.v. is gerechtigd de contactgegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.
De waarde van de cadeaucheque (KWK Programma) bedraagt €100,= incl. btw. De uitbetaling hiervan volgt als de nieuwe klant de gehele traprenovatie heeft betaald
De marketing methode waarbij de potentiële nieuwe klant bij TrapXpress b.v. het eerst bekend is, geldt als leidend. Voorbeeld; als de potentiële nieuwe klant reeds in onze database aanwezig is via een andere marketing methode dan vervalt de aanmelding.

DEELNEMERS:

De aanmelding van een nieuwe potentiële klant kan uitsluitend online via onze site op de speciaal daarvoor bestemde website pagina.

Als een lead bij TrapXpress Traprenovatie reeds geboekt staat als klant, vervalt het recht op de bonus.
Met nieuwe leads mag geen afspraak reeds gepland staan. De bonus wordt pas toegewezen als de afspraak ná het aanbieden van het adres door het callcenter is gemaakt én verkoop heeft plaatsgevonden.
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde gegeven.
Het is niet mogelijk meerdere malen dezelfde klant op te geven.
TrapXpress gaat over tot betaling van het KWK programma als de nieuwe potentiële klant de betaling heeft voldaan.
Door deelnemers mogen meerder potentiële nieuwe klanten aangedragen worden.
De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. TrapXpress b.v. mag de verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden.
De deelnemer geeft met deelname toestemming dat TrapXpress b.v. contact met potentiële nieuwe klant mag opnemen, over een traprenovatie adviesgesprek.

SLOTBEPALING:

Over deze actie kan op geen enkele andere wijze worden gecorrespondeerd.
TrapXpress kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
TrapXpress b.v. is gerechtigd inzendingen uit te sluiten van deelname.
Deelname aan KWK impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met deze voorwaarden. Deelname is gratis en staat los van iedere andere verplichting.
Typefouten voorbehouden.