Komt elke trap voor renovatie in aanmerking?


Ja, alle draaitrappen, ronde trappen, rechte trappen en open trappen komen in aanmerking voor een renovatie.

Laat u gratis terugbellen